#Sever 1#Sever 2
Tháng hai là tháng đi chơi gái

Tháng hai là tháng đi chơi gái

Nội dung phim

Tháng giêng là tháng ăn chơi, các cụ dạy cấm có sai. Mà tháng giêng bao giờ cũng là tháng hai dương lịch. Vậy nên mình và các đồng nghiệp chẳng phải làm gì, cứ đến là ăn nhậu. Dần già mới có câu, tháng hai là tháng đi chơi gái. Bởi vì mỗi cuộc nhậu xong là các anh lại phải xả. Lúc này bên cạnh mình là một cô em nuột nà, điện nước đầy đủ. Em có vẻ vô cảm, lạnh lùng và không nhiệt tình như các cô gái khác. Nhưng như thế mới là gu của mình. Bởi vì mình thích cái cảm giác biết em thành dâm nữ bằng những cú chọc chết người. Chờ rồi xem, vài phút nữa em còn giữ được bộ mặt lạnh tanh ấy hay không…

Diễn viên tham gia phim

N/A