#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

Cả hai anh em nhà Ching Chong đều mê mẩn cái em hàng ngon ấy. Đó là một em gái ngàng cao cấp, trắng trẻo, xinh xắn, thơm mùi mít chít. Thân thể em đúng là chữ S huyền diệu nhất, khiến cho đàn ông thèm nhỏ cả dãi. Sự tranh chấp bắt đầu nảy sinh khi cả anh và em nhà Ching Chong đều muốn đặt hàng cô gái này ngày hôm nay. Chỉ cho đến khi đạt thành thỏa thuận chơi chung. Những cái đầu nóng mới làm chủ được lý trí. Em hàng ngon kia tất nhiên là đồng ý chơi 3P thôi. Đối với em, chỉ cần đủ tiền thì chơi kiểu nào chả được. Hai người thì thêm sướng, thêm phê…

Diễn viên tham gia phim

N/A